آشنایی با موسسه ها: موسسه تاریخ شفاهی دانشگاه بایلور


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۴:۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۶ - ۱۴:۳:۳۹
آشنایی با موسسه ها: موسسه تاریخ شفاهی دانشگاه بایلور

یكی از مؤسسه های فعال در حوزه تاریخ شفاهی، مؤسسه تاریخ شفاهی دانشگاه بایلور است.

رئوس فعالیت های دانشگاه بایلور در زمینه تاریخ شفاهی عبارت است از :  

·        نگهداری منابع صوتی و متن پیاده شده  مصاحبه با شاهدان عینی تاریخ

·        مستندسازی جنبه های مختلفی از جامعه امریكا 

·        اعطای بورس تحصیلی به دانشگاهیان و پژوهشگران تاریخ شفاهی 

·        برگزاری كارگاه آموزشی

·        چاپ و انتشار نتایج تحقیقات تاریخ شفاهی و برگزاری برنامه های عمومی

منابع حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی كه در آرشیو این مؤسسه موجود است، به پژوهشگرانی كه موضوع تحقیق آنها به حوزه مسائل دین و فرهنگ، حقوق مدنی، موسیقی و نمایش، حفاظت تاریخی، زندگی روستایی، مطالعات زنان، اقتصاد، حقوق و سیاست مرتبط می شود، كمك می نماید.

مؤسسه تاریخ شفاهی كه كار خود را از سال 1970 آغاز كرده، مؤسسه ای خودگردان است و در بخش امور آموزشی در تگزاس قرار دارد.

یكی از نقاط قوت درگاه اینترنتی این مؤسسه، وجود كارگاه آموزشی آنلاین تاریخ شفاهی در آن است. در این كارگاه آموزشی مواردی از قبیل راهنمای گام به گام تهیه طرح های تاریخ شفاهی و روش های آموزشی برای تطبیق تاریخ شفاهی با عصر دیجیتال، آموزش تاریخ شفاهی، راهنمای پیاده كردن مصاحبه ، روش انجام مصاحبه و ساماندهی طرح های تاریخ شفاهی وجود دارد. همچنین متن كامل كتاب «گذشته، زمان حال را ملاقات می كند» ( The Past Meets The Present) در این درگاه موجود است. گذشته از این ها تمامی 1800 مصاحبه موجود در این مؤسسه از طریق نام مصاحبه شونده و یا نام طرح در این درگاه اینترنتی قابل جستجو است. www.baylor.edu/oral_history