میراث تاریخی سیک ها در کتابخانه کنگره


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۴ - ۱۴:۵۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۴ - ۱۵:۵:۳۶
میراث تاریخی سیک ها در کتابخانه کنگره

كتابخانه كنگره، قدیمی ترین سازمان فرهنگی در امریكا و بازوی تحقیقی كنگره این كشور و بزرگ ترین كتابخانه در جهان است و میلیون ها جلد كتاب ، فیلم و صدا، عكس، نقشه و دست نویس را داراست.   
یكی از رخدادهای هفته آخر خردادماه، جشن میراث سیك در این كتابخانه بود.

بخش آسیایی كتابخانه كنگره در حال افزودن بخش سیك به مجموعه آسیایی امریكایی و جزیره نشینان پاسیفیك این كتابخانه است تا اسناد و منابع مربوط به آنها را جمع آوری، حفاظت و فهرست كند.
 
مدیر بخش آسیایی كتابخانه كنگره می گوید: مجموعه منابع این بخش مبین آن است كه امریكایی های آسیایی تبار، بخش مهمی از بافت فرهنگی امریكا هستند. هیچ یك از گروه های مهاجر چنین تنوعی را به همراه نیاورده اند.
 
كتابخانه كنگره در ماه ژوئن كنفرانس مشتركی با بنیاد كائور در مورد شناساندن و معرفی طرح افزودن بخش سیك به مجموعه كتابخانه برگزار می كند؛ با این امید كه سیك ها منابع با ارزش تاریخی منحصر به فرد خود را به كتابخانه اهدا خواهند كرد.
 
منابع منحصر به فرد معاصر و تاریخی در مورد سیك ها در امریكا به زبان انگلیسی یا پنجابی، شامل نامه ها و مكاتبات، خاطرات، مصاحبه های تاریخ شفاهی، اسناد مربوط به تأسیس سازمان های اجتماعی و مؤسسه های مربوط به امور جوانان و روزنامه ها است. بنیاد كائور در جستجوی منابع تاریخی مربوط به اولین گروه های مهاجر سیك است.
 
منابعی از این مجموعه ها كه ارتباطی با سیك ها نداشته باشند، به مجموعه عمومی كتابخانه واگذار خواهد شد. منابع به زبان انگلیسی و پنجابی باشند و مربوط به تاریخ سیك ها باشند، در بخش آسیایی كتابخانه نگهداری می شوند. 

بنیاد كائور 87 كتاب را به این بخش ارائه كرده كه نیمی از آنها به زبان پنجابی است.
 
یكی از اعضای بنیاد می گوید:«محققانی كه به كتابخانه می آمدند، نمی دانستند كه خط گروموكی  به چه شكلی است.اگر كسی بخواهد در مورد مذهب سیك تحقیق كند، با وجود این شرایط چه باید بكند؟»

در این مجموعه، محققان نه تنها منابع مكتوب را می بینند بلكه منابع به زبان گفتاری را می شنوند.بنیاد كائور همچنین ضبط صوتی كتاب گورو گرانت صاحب را كه به صورت دیجیتال انجام گرفته است، ارائه نموده است.

http://www.sikhnn.com/modules