برگزاری نمایشگاه جلوه هایی از زندگی و آثار دکتر ناصر گیتی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۱:۴۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۱۱:۵۴:۸
برگزاری نمایشگاه جلوه هایی از زندگی و آثار دکتر ناصر گیتی

در حاشية برگزاري همايش "آرشيو براي همه" و به مناسبت روز اسناد ملي، نمايشگاه جلوه هايي از زندگي و آثار دكتر ناصر گيتي در سالن نمايشگاه آرشيو ملي ايران (ساختمان گنجينه) در سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران برگزار شد.
 
اين نمايشگاه به همت گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري در اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات تدارك ديده شد.
 
دكتر ناصر گيتي، دانشمند فيزيولوژيست و فارماكولوژيست ايراني بود كه در سال 1293در تهران به دنيا آمد و مدارج تحصيلي را در ايران و امريكا طي كرد. وي كه مؤسس رشتة طب تجربي در ايران است، در مصاحبة تاريخ شفاهي كه سازمان اسناد و كتابخانه ملي با او انجام داد، تاريخ و نكات مهم زندگي خود را بيان نمود. همچنين او طبق موافقتنامه اي با سازمان، بخشي از اسناد و مدارك و كتابخانة شخصي خود را به شرط انتقال پس از مرگ، به سازمان واگذار كرده بود.

نمايشگاه مذكور، مجموعه اي است مركب از خاطرات ــ كه در مصاحبه خود بيان كرده است ـ عكس هاي تاريخي و مجموعه اي از مدارك وي. بدين ترتيب، در اين نمايشگاه تاريخ شفاهي نقش خود را به طور كامل ايفا نموده و وقايع زندگي دكتر ناصر گيتي مستندسازي شده است.
از اين منظر، اين نمايشگاه از ارزش اطلاعاتي خاصي برخوردار است.
 
دكتر ناصر گيتي در 5 اريبهشت سال 1384 در پاريس دارفاني را بدرود گفت