چاپ کتاب مجموعه مقالات تاریخ شفاهی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۸:۵۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۹:۵:۳۹
چاپ کتاب مجموعه مقالات تاریخ شفاهی

 

كتاب مجموعة مقالات نخستین همایش تاریخ شفاهی به چاپ رسید. این كتاب شامل مقاله­ های ارائه شده در نخستین همایش تاریخ شفاهی است كه در شانزدهم اسفند 1385 در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران برگزار شد

نویسندگان مقاله­ها عبارتند از رحیم نیك­بخت، نورالدین حسین سنابادی، دكتر محمدحسن رازنهان، رحیم روحبخش، دكتر محسن خلیلی، محمدرضا بختیاری، احمد فرهادی، دكتر رضا مسعودی­نژاد، حمیده غفوری، غلامرضا آذری خاكستر، نسیم خلیلی، ابوالفضل حسن­آبادی، غلامرضا دركتانیان و زهرا طلایی


نخستین همایش تاریخ شفاهی در یك روز و در چهار بخش برگزار شده بود:
بخش اول با موضوع مبانی تاریخ شفاهی و روش ­های آن.
بخش دوم با موضوع بررسی جایگاه دانشگاه ها در شناخت تاریخ شفاهی.
بخش سوم جنگ تحمیلی
بخش چهارم تجربیاتی در زمینه تاریخ شفاهی.


اعضای گروه علمی همایش عبارت بودند از دكتر سعید رضایی شریف آبادی، دكتر علی اصغر سعیدی، دكتر ابوالفضل شكوری، دكتر مرتضی نورایی و آقای مرتضی رسولی پور