همایش مجازی: یکصدسال بعد از کودتا (1299ش)


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ - ۱۱:۱۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ - ۱۱:۲۱:۴۶
همایش مجازی: یکصدسال بعد از کودتا (1299ش)

پژوهشکده اسناد

برگزار می‌کند

همایش مجازی: یکصدسال بعد از کودتا (1299ش)

کودتای اسفند 1299 از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران بوده که به پایان یک سلسله و روی کار آمدن حکومتی دیگر انجامید. این واقعه تاریخی به‌دلیل اهمیت آن و تاثیری که در یک برهه مهم از تاریخ معاصر ایران بر تمام ابعاد زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم ایران گذاشت قابل بررسی و نشانه‌گذاری‌های بیشتر است.

همایشی که به این بهانه در پایان یک قرن از گذشت این واقعه تاریخی ترتیب داده می‌شود بر آن است که از زوایای مختلف به این مهم بپردازد.

زمان برگزاری این همایش مجازی اسفند 1400 خواهد بود.

محورهای همایش:

  • زمینه‌های داخلی وقوع کودتا: (سیاسی – اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی)

  • زمینه‌های خارجی وقوع کودتا

  • عوامل داخلی(پیدا و پنهان) وقوع کودتا

  • کنش‌ها و واکنش‌های(داخلی و خارجی) دربرابر کودتا

  • اثرات کودتا بر تحولات سیاسی و زیست اجتماعی ایران

  • نقش مطبوعات در وقوع و برخورد با کودتا

  • نقش اشخاص(رجال سیاسی ، فرهنگی، وو) در وقوع و برخورد با کودتا