سال 1384

 •  اعلام فراخوان جهت دریافت آثار پیشنهادی سازمان ها برای ثبت در برنامه حافظه جهانی

 •  انتخاب دو اثر «وقف نامه ربع رشیدی (محل نگهداری: کتابخانه مرکزی تبریز)» و «شاهنامه بایسنقری (محل نگهداری: کاخ موزه گلستان)» برای ثبت در برنامه

سال 1385

 • ایجاد مشوق هایی مانند «ثبت ملی» و «کمک به حفظ و مرمت آثار» برای ترغیب دارندگان این آثار به معرفی آثارشان به کمیته.

 • ثبت ملی سه اثر «قرآن های روی پوست آهو (محل نگهداری: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی)»، «وقف نامه ربع رشیدی (محل نگهداری: کتابخانه مرکزی تبریز)» و «شاهنامه بایسنقری (محل نگهداری: کاخ موزه گلستان)» در سال 1384

سال 1386

 •  مقرر شد در سال 1386، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هر کدام نسبت به مرمت 50 اثر خطی مهم که در معرض نابودی قرار دارند، اقدام کنند.

 • مقرر شد آثار منتخب برای معرفی به یونسکو توسط اعضا به صورت حضوری رویت شود و از توضیحات کارشناسان به صورت حضوری استفاده شود.

 • مقرر شد در صورت ثبت جهانی اثر یا آثار ارسالی از ریاست محترم جمهوری درخواست شود برای هر اثر اعتباری در نظر گرفته شود تا با نظارت و تأیید کمیته ملی صرف حفظ و نگهداری، اطلاع رسانی به منظور دسترسی پژوهشگران و انجام فعالیت‌های پژوهشی درباره اثر شود.

 • مقرر شد نوع حمایت‌های متداول یونسکو از آثار ثبت شده در حافظه جهانی شناسایی شود تا متناسب با آن پیشنهاداتی برای آثار ثبت شده ارائه شود.

 •  مقرر شد طرح سازمان اسناد و کتابخانه ملی مبنی بر ایجاد درمانگاه سیار برای کمک به آفت زدایی و مرمت اسناد و کتب نادری که امکان جابه جایی ندارند، در تمامی کتابخانه های بزرگ برای صیانت از آثار مکتوب اجرا شود.

 • مقرر شد برای ارتقای کیفی مدیریت کتابخانه ها و مراکز آرشیوی به دانشگاه تهران پیشنهاد داده شود که در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا دوره های مدیریت تأسیس نماید.

 • مقرر شد از تعدادی از نسخه‌ شناسان مشهور جهت رایزنی در مورد آثار ارسالی به یونسکو دعوت به عمل آید.

 • مقرر گردید کمیته ملی حافظه جهانی دو موضوع آموزش نسخه شناسی و مرمت و تدوین فهرست نسخ خطی را به عنوان موضوعاتی که آمادگی اجرایش در سطح منطقه را دارد، به یونسکو اعلام نماید.

 • مقرر شد با اماکن مذهبی اقلیت ها جهت آشنایی با آثارشان ارتباط برقرار شود.

 • مقرر شد درباره ارسال قرآن مجید و آثاری از این دست جهت ثبت ابتدا نگرش یونسکو و داوران درباره این¬گونه آثار بررسی شود.

 • مقرر شد از لوح اهدایی یونسکو به کتابخانه تبریز به مناسبت ثبت وقف نامه ربع رشیدی در حافظه جهانی همزمان با برپایی همایشی در تبریز پرده‌برداری شود و یک نسخه از آن به صورت اسکن در اختیار دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی قرار گیرد.

 • قرار شد متنی جهت معرفی وقف نامه ربع رشیدی برای گروه سنی نوجوان تهیه و به صورت کتاب منتشر شود.

 • مقرر شد همایش بین‌ المللی وقف نامه ربع رشیدی با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شود.

 • قرار شد وقف نامه ربع رشیدی با کمک کتابخانه ملی منتشر شود.

 • مقرر شد علاوه بر بررسی موارد ارسالی، کمیته رأسا نسبت به شناسایی آثار جهانی اقدام نماید.

 • مقرر شد مستندات اجلاس یونسکو در دوره‌های مختلف، از طریق کمیسیون ملی یونسکو دریافت گردد.

 • مقرر شد به مناسبت ثبت شاهنامه بایسنقری در حافظه جهانی مراسمی برای رونمایی از لوح اهدا شده توسط یونسکو برگزار شود.

 • پیشنهاد شد اثر یا آثاری که دارای وجوه مشترک فرهنگی کشورهای منطقه هستند جهت ثبت در حاظفه جهانی به یونسکو ارائه شود.

 • پیشنهاد شد برای شناسایی و معرفی آثار برتر جهت ثبت در حافظه جهانی در سال های آینده گروه های تخصصی تشکیل شود.

 • برگزاری جایزه ملی از سوی کمیته ملی حافظه جهانی به بهترین کتابخانه در زمینه حفاظت و اطلاع رسانی میراث مستند اهداء شود.

 • مقرر شد دو اثر «المسالک و الممالک (محل نگهداری: موزه ملی ایران)» و «مجموعه اسناد تشکیلات اداری دوره صفویه آستان قدس رضوی (محل نگهداری: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی)» به یونسکو ارسال شود.

سال 1387

 • مقرر شد برای انتشار «مجموعه اسناد دوره صفویه (محل نگهداری: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی)»، «شاهنامه بایسنقری (محل نگهداری: کاخ موزه گلستان)»، «المسالک و الممالک (محل نگهداری: موزه ملی ایران)» و «وقف نامه ربع رشیدی (محل نگهداری: کتابخانه مرکزی تبریز)» سازمان های عضو کمیته اقدام نمایند.

 • مقرر گردید هفت اثر «قرآن های روی پوست آهو (محل نگهداری: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی)»، «شاهنامه بایسنقری (محل نگهداری: کاخ موزه گلستان)»، «وقف نامه ربع رشیدی (کتابخانه مرکزی تبریز)»، «المسالک و الممالک (محل نگهداری: موزه ملی ایران)»، «مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه (سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی)»، «ذخیره خوارزمشاهی (محل نگهداری: مدرسه عالی شهید مطهری وکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)» و «سفینه تبریز (کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)» ثبت ملی شوند.

 • مقرر شد هر یک از اعضا پیشنهاد خود را برای معرفی شخصیت‌ها یا رویدادهایی که سده یا هزاره آنها مقارن با دوره دوساله 2010-2011 است، مستقیما به کمیسیون ملی یونسکو ارسال نمایند.

سال 1388

 •   مقرر شد دو اثر «خمسه نظامی (محل نگهداری: مدرسه عالی شهید مطهری، کاخ موزه گلستان، موزه ملی ایران، کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)» و «التفهیم لاوائل صناعه التنجیم (محل نگهداری: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)» برای ثبت در حافظه جهانی یونسکو معرفی شوند.

سال 1389

 • مقرر شد در خصوص ثبت نسخه «المسالک و الممالک» با کتابخانه ملی ترکیه رایزنی شود تا این اثر به صورت مشترک ثبت گردد.

 • با ثبت ملی سه اثر «مجموعه تصاویر و بیانات حضرت امام خمینی (ره) (محل نگهداری: ادراه کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما)»، «نقشه های تاریخی وزارت امور خارجه (محل نگهداری: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه)»، «بیاض تاج الدین احمد وزیر (محل نگهداری: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان)» موافقت شد.

 • مقرر شد «جزوات قرآنی عثمان بن وراق غزنوی (محل نگهداری: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی)» در دفتر ثبت حافظه جهانی ایران ثبت گردد.

سال 1390

 •  مقرر شد راهکارهای لازم برای فرهنگ سازی در سطوح مختلف به منظور آگاهی، بیداری عمومی به ویژه نسل جوان، رسانه ها و مسوولان و تصمیم‌ گیران از اهمیت میراث مستند و ضرورت حفاظت و صیانت آن پیشنهاد شود.

 • برنامه ریزی میان مدت برای تعیین ساختار و روش تعامل با استان ها و رسانه ها و برنامه بلند مدت برای تهیه محتوای دروس دانشگاهی و پیگیری برای ایجاد واحدهای درسی و ... انجام شود.

 • دو اثر «نقشه های تاریخی وزارت امور خارجه (محل نگهداری: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه)» و «ذخیره خوارزمشاهی (محل نگهداری: مدرسه عالی شهید مطهری وکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)» برای ثبت در حافظه جهانی انتخاب شدند.

 • «نهج البلاغه» که در مرکز احیاء میراث اسلامی قم نگهداری می شود برای ثبت ملی تأیید شد.

 • پیرو ثبت ملی نسخه خطی «ذخیره خوارزمشاهی» دانشگاه تهران، ثبت ملی نسخه خطی «ذخیره خوارزمشاهی» مدرسه عالی شهید مطهری هم تصویب و اعلام شود.

سال 1391

 • با ثبت ملی «جامع التواریخ (محل نگهداری: کاخ موزه گلستان)» موافقت شد.

 • با ثبت ملی «نقشه های فرش ایران» موافقت شد.

 • در خصوص کلیات سعدی تصویب شد که نسخه های موجود در ایران بررسی و ثبت ملی شود.

 • ثبت ملی پرونده «اسناد شهدای انقلاب اسلامی (محل نگهداری: بنیاد شهید و امور ایثارگران)» و« اسناد شهدای دفاع مقدس (محل نگهداری: آرشیو مرکز اسناد ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران)» به تصویب رسید.

 • مقرر شد چک لیستی از دارندگان آثار مستندی که اثر یا آثار آنها در سطح جهانی یا ملی برنامه حافظه جهانی ثبت شده است، تهیه شود تا شرایط نگهداری آنها بررسی شده و برای آثار در معرض خطر تصمیمی اتخاذ شود.

 • با ثبت ملی فیلم مستند «جان مرجان (محل نگهداری: اداره کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما)» موافقت شد و بنا شد در مورد ثبت منطقه ای یا جهانی آن هم بحث شود.

 • مقرر گردید آرشیو سازمان صدا و سیما فهرستی از فیلم های مستندی که تأثیرات جهانی یا منطقه ای دارند در اختیار کمیته قرار دهد تا کمیته از بین آنها آثاری را برای ثبت انتخاب کند.

 • با ثبت ملی «اذان مرحوم موذن زاده اردبیلی (محل نگهداری: اداره کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما)» موافقت شد.

 • با ثبت ملی مجموعه تلویزیونی «فرهنگ مردم (محل نگهداری: اداره کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما)» موافقت شد.

 • ثبت ملی مجموعه کتابچه «جمع و خرج ممالک محروسه (محل نگهداری: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)» تصویب شد.

 • دست نامه حفاظت و نگهداری آثار تنظیم شود تا شرایط نگهداری هر اثر قبل از ثبت با آن مطابقت داده شود و دارا بودن این شرایط یا احراز آن از الزامات ثبت اثر مذکور قرار گیرد. بر اساس دست نامه فرایند حفاظت از آثار توسط زیرگروه راهبردی حفاظت و مرمت مورد بررسی‌های دوره‌ای قرار گیرد و در موارد خاص هر کدام از مراکز که توانایی و امکان انجام اقدامات حفاظتی را دارند، به صورت رایگان و با مشارکت دیگر مراکز موارد مربوطه را انجام دهند.

سال 1392

 • پرونده «اسناد کربلا (محل نگهداری: آرشیو مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه)» برای ارسال جهت ثبت منطقه ای به صورت مشترک با کشور عراق تصویب شد.

 • پرونده «جان مرجان (محل نگهداری: اداره کل آرشیوها و کتابخانه های سازمان صدا و سیما)» برای ارسال جهت ثبت منطقه ای تصویب شد.

 • پرونده «المسالک و الممالک»  بر اساس قدیمی ترین ترجمه فارسی و قدیمی ترین نسخه عربی برای ارسال جهت ثبت منطقه ای به صورت مشترک با آلمان تصویب شد.

 • پرونده «وندیداد (محل نگهداری: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)» جهت ثبت منطقه ای تصویب شد.

 • پرونده «سفینه تبریز (محل نگهداری: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)» برای ثبت جهانی تصویب شد.

 • پرونده «آثار سعدی» بر اساس نسخه کلیات کتابخانه ملی برای پیشنهاد ثبت جهانی در نظز گرفته شد.

 • گزارش فعالیت های کمیته و تشکیلات آن در اختیار یونسکو قرار گیرد تا در پایگاه اطلاع رسانی برنامه حافظه جهانی یونسکو درج شود.

سال 1393

 • برنامه حافظه جهانی و فعالیت کمیته ملی ایران باید به سیستم مدیریت کشور و نخبگان فرهنگی معرفی شود تا نسبت به اهمیت و ضرورت موضوع آشنا شوند و از این فعالیت پشتیبانی کنند.

 • تشکیل کمیته‌های فرعی استانی و آموزش کارشناسان استان‌ها تصویب شد.

 • مقرر شد مراکز استانی (استانداری ها) در شناسایی آثار و ترغیب دارندگان آنها برای ثبت همکاری نمایند.

 • آلبوم یا بروشوری دوزبانه از کلیه آثاری که تاکنون ثبت شده اند، منتشر شود.

 • اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌های این کمیته و آثار ثبت شده صورت پذیرد.

 • هماهنگی با وزیر آموزش و پرورش برای ورود مباحث حافظه جهانی به کتاب های درسی

 • با استانداران برای برگزاری کارگاه آموزشی حافظه جهانی مکاتبه شود.

 • در هر استان با همکاری استانداری و یا مراکز فرهنگی دفتر حافظه جهانی به منظور حفظ برنامه حافظه جهانی تأسیس شود.

 • تشکیل کارگاه های آموزشی در سطح استانی تصویب شد.

 • سه کارشناس از هر سازمان برای حضور در گروه‌ای کارشناسی معرفی شوند.

سال 1394

 • مقرر شد کتاب حافظه جهانی برای معرفی آثار ایران و کمیته ملی حافظه جهانی تدوین و چاپ شود.

 • چاپ یک اثر در خصوص معرفی کمیته ملی حافظه جهانی با هزینه یونکسو و به صورت مشترک با کتابخانه ملی و ارائه آن جهت آگاه سازی

 • مشخص کردن روزی برای نسخ خطی و اعلام آن به یونسکو

 • تنظیم آیین نامه مراحل ثبت اثر

سال 1395

 • تهیه پیش نویس معیارهای ثبت اثر در حافظه ملی

سال 1396

 • ارسال گزارش نهایی کمیته مشورتی بین المللی برنامه حافظه جهانی در زمینه بازنگری در ضوابط و مقررات این برنامه به اعضای کمیته

 • تشکیل گروه ارزیابی و بررسی پرونده ها در آن

 • مراسم گرامیداشت ثبت جامع التواریخ نهم اسفند ماه در کاخ گلستان برگزار شود.

سال 1397

 • برگزاری کارگاه در مراکز استان ها و شهرهای تاریخی

 • برگزاری نمایشگاه آثار ثبت شده ملی، منطقه ای و جهانی

 • چاپ و معرفی آثار ثبت شده جهانی در مجموعه ای واحد (دو زبانه)

 • ترجمه و انتشار دو کتاب در حوزه آموزش حافظه جهانی

 • چاپ مجله میراث مستند

 • معیارهای انتخاب و اولویت بندی آثار در دو بخش تنظیم خواهد شد:

 • الف) معیارهای مبتنی بر برنامه حافظه جهانی یونسکو

 • ب) معیارهای مبتنی بر سیاست های داخلی کمیته ملی حافظه جهانی

 • امضای تفاهم نامه با شواری شهر و استانداریها برای گسترش معرفی برنامه حافظه جهانی

 • واگذاری تدوین دستورالعمل های پایش متناسب با نوع اثر به سازمانهای مرتبط

 • حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی

 • دعوت از کارشناسان مراکز نگهداری آثار ثبت شده برای ارائه گزارش درباره شرایط نگهداری اثر

 • درخواست ردیف بودجه اختصاصی برای هر کدام از آثار ثبت شده جهانی و منطقه‌ای

 • درخواست از سازمان برنامه و بودجه برای لحاظ یک ردیف بودجه برای حفاظت از آثار ثبت شده

 • تشکیل کمیته حفاظت و مرمت

 • بازدید اعضای کمیته از خمسه نظامی و ذخیره خوارزمشاهی در مدرسه عالی شهید مطهری

 • دعوت از کارشناسان حفاظت و مرمت آثار دیداری شنیداری صدا و سیما به عنوان مدرس مرمت این آثار در کارگاه ها

 • تشکیل کارگروه حافظه جهانی در استان ها

 • انتخاب افرادی به عنوان حافظ میراث مستند با ارائه حکم و دستورالعمل های اجرایی

 • شیوه‌ نامه نگهداری، بهره‌برداری، مرمت و ... آثار ثبت جهانی شده، در کمیته تدوین شود.

 • تشکیل کارگروه‌های آموزش؛ معرفی و دسترسی؛ حفاظت و نگهداری؛ آموزش

تاریخ ویرایش: 2019-01-12 14:19:13.0