تاریخ شفاهی

در راستای جمع آوری اطلاعات، خاطرات و تجربيات ارزنده‌ تاريخی از مشاهير و شخصيت های علمی، فرهنگی، ‌سياسی، هنری و مذهبی استان و به منظور جاودانه نمودن فيلم، عكس ثبت و ضبط وقايع تاريخی ديروز از زبان گواهان زنده امروز.

 

فهرست مصاحبه های موجود