فرآيند درخواست و دريافت اسناد

 مراجعين ميتوانند از طريق سايت www.nlai.ir  و به روش الكترونيكي اسناد مورد نظر خود را جستجو نمايند. به دليل حجم انبوه اسناد و موضوعات تحقيقي پژوهشگران، اسناد به طور كلي به 13 دسته تقسيم ميشوند كه شامل موارد زير ميباشند:

 • تاریخ

 • احزاب و گروه ها

 • رجال و شخصیتها

 • انقلابات و حوادث داخلی

 • سازمانها و وزارتخانه ها

 • محلهای جغرافیایی

 • ایلات و عشایر

 • مسائل سیاسی و نظامی

 • امور فرهنگی و آموزشی

 • امور اقتصادی

 • مسائل حقوقی و قضایی

 • ادیان و مذاهب

 • متفرقه

به منظور دسترسي سريع و آسان محققان به اسناد اين موضوعات تنظيم شده است.

محقق با تايپ موضوع مورد نظر در قسمت جستجو به عناوين اسناد درخواستي دسترسي پيدا مي نمايد.

و سپس داده هاي مندرج در فرم مربوطه را با توجه به اطلاعات اسناد درخواستي جستجو شده تكميل و به سازمان از طريق فاكس يا پست الكترونيكي ارسال مي كنند.
اسناد درخواستي پس از استخراج از مخازن آرشيو و اسكن در اختيار محققين و پژوهشگران قرار مي گيرد.

 

ساعات كار ارائه خدمات آرشيوی مركز يزد:

شنبه لغايت چهار شنبه از ساعت 7:30 صبح لغايت 14:30

پنج شنبه 7:30لغايت 13:30

 

دانلود فرم درخواست اسكن سند