بررسی نحوه همکاری سازمان اوقاف و امورخیریه آذربایجان شرقی با اسناد و کتابخانه ملی مدیریت شمال غرب (تبریز)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۲۳ - ۱۰:۴۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۳ - ۱۰:۴۵:۲۰
بررسی نحوه همکاری سازمان اوقاف و امورخیریه آذربایجان شرقی با اسناد و کتابخانه ملی مدیریت شمال غرب (تبریز)

در تاریخ 21 تیرماه 1399 حجت­الاسلام سید شهاب الدین حسینی مدیرکل اوقاف و امورخیریه آذربایجان شرقی با مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب دیدار نمودند.

حجت ­الاسلام سید شهاب الدین حسینی و دکتر پاشازاده در این دیدار در مورد اسناد مربوط به اوقاف استان بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد میان مدیریت شمالغرب و سازمان اوقاف و امور خیریۀ استان تفاهم­نامۀ همکاری منعقد شود تا از یک طرف امکان دسترسی سازمان اوقاف و امور خیریه به اسناد مربوط به وقف به طور اعم و اسناد مربوط به ربع رشیدی به طور اخص فراهم گردد و از طرف دیگر سازمان اوقاف نسخه ­ای دیجیتال از اسناد وقفی خود در اختیار مدیریت شمالغرب قرار دهد و در صورت لزوم با همکاران بازنشته خود و تجهیزات مدرن در دیجیتال­ سازی اسناد وقفی به مدیریت شمالغرب یاری رساند.