برگزاری جلسه شورای راهبردی استانداری آذربایجان غربی برای برنامه ریزی و جمع آوری اسناد نقش دولت در دوران دفاع مقدس


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۳/۲۴ - ۱۱:۲۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۳/۲۴ - ۱۱:۲۶:۳۰
برگزاری جلسه شورای راهبردی استانداری آذربایجان غربی برای برنامه ریزی و جمع آوری اسناد نقش دولت در دوران دفاع مقدس

با حضور دکتر پاشازاده مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه شمال غرب در استانداری آذربایجان غربی جلسه شورای راهبردی برنامه ریزی و جمع آوری اسناد نقش دولت در دوران دفاع مقدس برگزار شد.

در این جلسه که در مورد جمع آوری اسناد نقش دولت در دفاع مقدس در استان آذربایجان غربی بود پس ازتوضیح روند کار در استان های مرزی توسط دکتر پورانی و اقدامات مربوط به حوزه فناوری در این زمینه توسط دکتر رضوی، پاشازاده مدیر منطقه شمال غرب سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به اهمیت آرشیو در کشورهای توسعه یافته و ارایه آمار از عملکرد مثبت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سال های اخیر گفت که دوران دفاع مقدس دوران شکوهمندی در تاریخ این مرز و بوم است که باید اسناد آن گردآوری و صیانت شود و برای انجام تحقیق های علمی، هنری و فرهنگی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

در ادامه پاشازاده با اشاره به نقش نهادها و ادارات دولتی، نقش برجسته استانداری ها به ویژه استانداری های مرزی در این وقایع را حساس خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری سازنده استانداری آذربایجان غربی اسناد مربوط به این حوزه جمع آوری و در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گیرد.

در خاتمه پاشازاده برای آموزش رابطین اسناد جهت شناسایی اسناد مذکور و همچنین مرمت، ضدعفونی و نگهداری آنها قول همکاری و مساعدت داد و آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی را جهت سایر همکاری ها ابراز نمودند.