جلسه با معاون عمرانی استانداری مازندران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۰:۱۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۰:۲۰:۲۷
جلسه با معاون عمرانی استانداری مازندران

به گزارش روابط عمومی مدیریت مازندران، جلسه ای با معاون عمرانی استانداری برگزار شد. در این جلسه مدیرمازندران ضمن ارائه گزارش عملکرد اسناد و کتابخانه ملی استان به مشکلات جدی در زمینه کمبود فضا و ساختمان اداری پرداخت. ایشان با بیان اینکه بسیاری از پرونده های تعیین تکلیف شده دستگاه ها آماده انتقال می باشد لیکن مشکل کمبود فضا مانع اصلی برای انتقال اسناد می باشد و از مقامات استانی درخواست حمایت و حل مشکل ساختمان را داشتند .در ادامه معاون عمرانی استاندار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت در حفظ و نگهداری از میراث مکتوب و مستند استان، قول مساعد جهت پیگیری و تأمین ساختمان مناسب از طریق رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اختصاص ساختمان مازاد سایر دستگاه ها به این مدیریت خبر داد. معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه استان مازندران این ظرفیت را دارد که مدیریت اسناد و کتابخانه ملی به صورت منطقه ای فعالیت نماید از کمک و مساعدت مالی و معنوی استانداری خبر داد. در پایان مقرر گردید پیگیری ها و هماهنگی های بعدی تا حل مشکل ساختمان مدیریت مازندران ادامه یابد