معرفی مدیریت مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان مازندران


مدیریت اسناد و کتابخانه ملی مازندران در 24 خرداد سال 1393 با بیش از یک میلیون سند تاریخی و چهار هزار جلد کتاب جمع آوری شده، توسط دکتر سید رضا صالحی امیری ریاست وقت سازمان و با حضور استاندار مازندران افتتاح شد.


      ماموریت ها و وظایف

 

  • برنامه ریزی و هماهنگی جهت شناسایی، انتقال و نگهداری اسناد با ارزش.
  •  تشخیص و صدور مجوز امحای اوراق زائد.
  • تنظیم و پردازش و ورود اطلاعات و آرشیو اسناد.
  • ارائه خدمات آرشیوی به محققین و پژوهشگران، برگزاری نمایشگاه درمناسبت ها.
  • امور مربوط به واسپاری کتاب، نشریات، پایان نامه و منابع دیداری و شنیداری، ارائه خدمات کتابخانه ای به محققین و پژوهشگران.