برگزاری سومین کارگاه آشنایی با روند ارزشیابی و تعیین تکلیف اسناد در دستگاه های اداری و اجرایی استان خراسان رضوی به میزبانی دانشگاه فردوسی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۶:۵۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۶:۵۵:۳۴
برگزاری سومین کارگاه آشنایی با روند ارزشیابی و تعیین تکلیف اسناد در دستگاه های اداری و اجرایی استان خراسان رضوی به میزبانی دانشگاه فردوسی

پیرو مکاتبات این مرکز در تابستان سال جاری با 1700 دستگاه اداری سطح استان خراسان رضوی - تا سطح  بخشداری- از طریق شبکه دولت و یادآوری شرایط تعیین تکلیف اوراق مازاد اداری دستگاه ها و مرجعیت این سازمان در انجام مراحل قانونی امحا و انتقال اسناد، سومین جلسه و کارگاه حضوری این مرکز به میزبانی دانشگاه فردوسی برگزار گردید.

در این جلسه که به منظور معرفی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بیان اهداف و وظایف آن بخصوص مرور قوانین و مقررات ارزشیابی و تعیین تکلیف اوراق مازاد اداری برگزار گردید 60 نفر از  همکاران اداری، مالی، کارکنان آرشیو و بایگانی،‌کتابداران  و حراست آن دانشگاه شرکت داشتند.  همکاران این مرکز ضمن اشاره به فعالیتها و وظایف سازمان اسناد و کتابخانه ملی  به تشریح روند موجود در فرایند تعیین تکلیف اسناد اداری پرداختند.

لازم به ذکر است پیشبینی می شود با توجه به حجم درخواست های سازمان های اجرایی استان و اعلام آمادگی این مرکز حداقل 10 جلسه و کارگاه توجیهی تا پایان سال در سطح استان خراسان رضوی برگزار گردد.