انتقال بیش از 5 میلیون برگ سند ارزشمند از استانداری هرمزگان به مرکز جنوب شرق(کرمان)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۰:۳۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۳:۱۶:۲۵
انتقال بیش از 5 میلیون برگ سند ارزشمند از استانداری هرمزگان به مرکز جنوب شرق(کرمان)

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان، به دنبال پیگیری های کوهستانی -کارشناس ارزشیابی این مرکز در خصوص تعیین تکلیف و ارزشیابی اسناد موجود در استانداری هرمزگان بیش از 8 میلیون برگ سند و نقشه های ارزشمند در برگیرنده موضوعاتی همچون مکاتبات اجتماعی، سیاسی، انتخابات، اتباع بیگانه، تقسیمات کشوری، امور عمرانی، تاسیس کنسولگری دول خارجی و امور جزایر مربوط به سال های  1345 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت که بیش از 5 میلیون برگ سند حاوی موضوعات ارزشمند  به مرکز جنوب شرق منتقل شد تا پس از انجام مراحل رایج فهرست نویسی و پردازش در دسترس محققان قرار گیرد.

اسنادی که فاقد ارزش نگهداری تشخیص داده شده اند پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه جهت امحا به کارخانه طرف قرارداد ارسال خواهند شد.