جلسه مشترک با نمایندگان کلانتری 11 در مدیریت کرمان جهت افزایش سطح امنیتی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۴:۳
جلسه مشترک با نمایندگان کلانتری 11 در مدیریت کرمان جهت افزایش سطح امنیتی

در راستاي اجراي برنامه هاي پدافند غيرعامل و افزايش سطح امنيتي مديريت هاي استاني از سوي اداره كل حراست سازمان،  جلسه اي مشترك  باحضور آقاي شعبانزاده مدير مركز و آقاي ساعي مسوول امور استانهاي اداره كل حراست و هيئت همراه و آقاي سلطاني نژاد مسوول حراست مركز كرمان و جناب سرگرد صادق شعبان معاون كلانتري 11 برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه آقاي شعبانزاده مدير مركز كرمان ضمن بيان جايگاه وشرح فعاليت  مركز اسناد و كتابخانه ملي استان به بيان اهميت اسناد و كتب موجود در مخازن و لزوم تدابير امنيتي بيشتر جهت حفظ اسناد و نسخ خطي ارزشمند پرداختند. در ادامه آقاي ساعي حساسيت ها و الويت هاي مهم سازمان را در راستاي پيشگيري و اقدامات حفاظتي و امنيتي بيان نمودند. و حفظ امنيت مركز كرمان در رده هايي باشد كه الويت و  فوريت داشته باشد. و همچنين جناب سرگرد صادق شعبان معاون كلانتري 11 ضمن اشاره به اينكه مجموعه بايستي ابتدا وضعيت حفاظتي خود را در شرايط مطلوبي قرار دهد و مسائلي از قبيل اتصال سيستم اداري به 110 كه در زمان حادثه سريعا اقدامات لازم انجام شود را مطرح كردند.

در پايان جلسه مصوباتي به شرح ذيل  به امضاي طرفين رسيد:

1-    هوشياري مركز پيام 110 نسبت به تماس احتمالي

2-    هوشياري مركز پيام كلانتري – افسران نگهبان

3-    هوشياري گشت هاي بخش مربوطه هنگام گشت زني

4-    اعزام كارشناس ماهر جهت بازديد و تهيه گزارش تخصصي – انتظامي

5-     برنامه ريزي جهت آموزش انتظامي براي واحد حراست

6-    ارتباط سيستم مدار بسته مركز به مركز پيام كلانتري

7-    گشت زني مستمر نيروي انتظامي در محدوده سازمان