برپایی نمایشگاه های مختلف در همایش سیرجان شناخت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۵ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۸:۱
برپایی نمایشگاه های مختلف در همایش سیرجان شناخت

به گزارش روابط عمومي مديريت كرمان، راه‌اندازی غرفه‌های مردم ‌شناسی، دستاورد های معدنی و صنعتی، برپایی نمایشگاه اسناد و مدارک تاريخي  متعلق به سیرجان، غرفه کتاب و پایان‌نامه‌های دانشگاهی مربوط به این شهرستان، از دیگر برنامه های  به اجرا درآمده با مشارکت مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق در حاشیه نشست سیرجان شناخت بود که مورد استقبال و بازدید مسئولين و ساير شركت كنندگان در نشست قرار گرفت.