سخنرانی دکتر صالحی امیری در شورای فرهنگ عمومی استان کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۷:۵۹
سخنرانی دکتر صالحی امیری در شورای فرهنگ عمومی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان، مشاور محترم رئیس جمهوری با اشاره به اینکه حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی لزوم عبور از شعار ملی به گفتمان ملی در این حوزه است، گفت: ریشه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در فعالیت های اقتصادی و کارخانه ها نیست و در نهادهای دینی و فعالیت های فرهنگی و رسانه ای است.

مشاور رئیس جمهوری با اشاره به اینکه حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی لزوم عبور از شعار ملی به گفتمان ملی در این حوزه است، گفت: ریشه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در فعالیت های اقتصادی و کارخانه ها نیست و در نهادهای دینی و فعالیت های فرهنگی و رسانه ای است.

دکتر صالحی امیری در شورای فرهنگ عمومی استان کرمان افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در تعابیری از مفهوم گفتمان استفاده کرده اند اما ما در حوزه رفتار شناسی، ساختار اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای همچنان بر مبنای شعار حرکت می کنیم و این اموضوع منجر برگزاری همایش، شعار، بنر و تشویق یکدیگر می شود و منهای توجه به نتیجه است.

وی ادامه داد: از سال 72 تاکنون تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در شعار سال ا داشتیم و اکنون این سوال مطرح می شود که چرا در سال اصلاح الگوی مصرف، مصرف کشور افزایش یافت یا چرا در سال وحدت اختلاف بیشتر شد و چرا تاکنون یک گزارش رسمی از تحقق فرمایشات ر هبی در 19 سال گذشته مطرح نشده است.

وی گفت: دلیل این موضوع ماندن در سطح شعار ملی و عدم ایجاد گفتمان ملی در این حوزه ها بوده است زیرا گفتمان در فکر و اندیشه و شعارها درسطح مطرح می شوند.

صالحی امیری با طرح این سوال که آیا اقتصاد مقاومتی در جامعه تبدیل به گفتمان شده است، گفت: به نظر من فرایند تبدیل شعار ملی به گفتمان ملی طی نشده است. وی بیان کرد: گفتمان مفهوم سال ندارند و به همین دلیل یک پروژه نیست و به عنوان یک پروسه مطرح است.

وی تاکید کرد: باید بررسی شود که آیا گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی از سطح رسمی به سطح اجتماعی عبور کرده است تا مردم آن را در کنار شش نیاز اساسی کنونی، به عنوان نیاز اساسی هفتم مطالبه کنند. دکتر صالحی امیری با تاکید بر اینکه مدیران تسهیل کننده بستر گفتمان اقتصاد مقاومتی هستند و نه مجری آن، تاکید کرد: اگر اقتصاد مقاومتی به یک باور تبدیل شود استاندار و مسئولان اجرایی برای تامین نیاز مردم اقدام می کنند و اگر به نیاز تبدیل نشود، در سطح شعار ملی می مانند.

وی به نقش نهادهای رسانه ای در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: رسانه ها باید فعالیت های خود را به سمت گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی سوق دهند و در این راستا به صورت هماهنگ اقدام کنند. وی با تاکید براینکه اقصاد مقاومتی اقتصادی ریاضتی نیست، ادامه داد: رهبری در این باره تاکید کرده اند که اقتصاد مقاومتی درون گرا و برون زا است.

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، گفتمان سازی این موضوع باید در راس فعالیت های شورای فرهنگ عمومی استان ها از جمله استان کرمان قرار گیرد. رئیس سازمان اسناد ملی و کتابخانه های کشور گفت: اقتصاد مقاومتی وظیفه مدیران اجرایی نیست و مدیران اجرایی باید زیرساخت های آن را مهیا کنند.

وی به الزامات گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نیز اشاره و بیان کرد: نیازسازی، اقناع سازی و اجماع سازی از جمله این موارد هستند.

وی ادامه داد: اگر بناست اقتصاد مقاومتی شکل گیرد باید همه ظرفیت های ملی برای این هدف مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گفتمان سازی با سبک زندگی جامعه ارتباط مستقیم دارد، گفت: گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با اصلاح سبک زندگی محقق می شود و این امر وظیفه شورای فرهنگ عمومی است. وی با اشاره به اینکه نقطه آغاز اقتصاد مقاومتی در مسائل اقتصادی نیست و باید سبک زندگی و نگرش افراد تغییر یابد، گفت:نگاه فرهنگی مبتنی بر تغییر باورهای جامعه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه باشد. صالحی امیری از وجود آیت الله جعفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان به نعمت بزرگی برای روحانیت و مردم سخت کوش استان کرمان یاد کرد و گفت: مهمترین رکن توسعه، ثبات و ارامش است و بدون این موارد توفیقات استان در مسیر توسعه و تعالی حاصل نمی شود.

وی ادامه داد: توسعه و تعالی موجود در استان کرمان نتیجه ثبات و آرامش موجود در این استان است که این ثبات نتیجه عملکرد روحانیت و مدیریت اجرایی استان کرمان است.

وی در ادامه تاکید کرد: استاندار کرمان نمونه موفق استانداران کشور هستند.

وی به موضوع استحکام بنیان خانواده نیز اشاره کرد و گفت: در شورای فرهنگ عمومی کشور حدود یک سال به این موضوع پرداخته شده است. صالحی امیری با اشاره به اینکه خانواده ایرانی طی چهار دهه گذشته تغییراتی زیادی را تحمل کرده است، یادآور شد: در گذشته اعضا خانواده به طور متوسط روزانه دو ساعت گفت و گو داشته اند که در حال حاضر به 20 دقیقه کاهش یافته و بقیه وقت را در شبکه های مجازی به سر می برند.