نشست صمیمی رئیس سازمان با کارکنان مرکز جنوب شرق


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۷:۵۸
نشست صمیمی رئیس سازمان با کارکنان مرکز جنوب شرق

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان، دکتر صالحی امیری ریاست محترم سازمان همزمان با سفر به استان کرمان  در نشستی صمیمی با کارکنان مرکز جنوب شرق از مدیریت کرمان به عنوان یکی از برترین مراکز استانی سازمان نام برد و گفت: ارزیابی از عملکرد مجموعه کرمان مثبت است و مسئاله مالی و ساختمان مرکز جنوب شرق در سفر آقای رئیس زاده معاون پشتیبانی سازمان به کرمان بررسی و حل خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه های جدی و مهمی در سازمان دنبال میشود تصریح کرد: امروز هم در سطح ملی و هم سازمانی در شرایط و جایگاه بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته ایم و دنیا به ما نگاه جدی و ویژه ای دارد و روسیه در سن پطرزبورگ دفتری به نام اتاق ایران در اختیار ما قرار داده است که نشان دهنده ظرفیت ملی در سازمان است که باید احیا شود.

وی در بخش پایانی سخان خود افزود: ظرفیت سازی انجام شده فراتر از سازمان است و سازمان جایگاه واقعی خودش را پیدا کرده است.

در ابتدای جلسه و قبل از سخنان دکتر صالحی امیری حجت الاسلام محمود آبادی مدیر مرکز جنوب شرق طی سخنان کوتاهی ضمن عزض خیرمقدم گفت: نهایت تلاش در جهت تغییر جایگاه سازمان دربین دستگاه های فرهنگی تاثیر گذار انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در مرکز جنوب شرق افزود: امیدواریم بتوانیم به اهداف ترسیم شده توسط جنابعالی برسیم.

گفتنی است، در این نشست کارکنان مرکز به بیان نظرات و مسائل خود پرداختند و ریاست محترم سازمان در خصوص مسائل مطرح شده توضیحاتی را ارائه دادند.