بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی و معدنی سیرجان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۷:۵۵
بازدید رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی و معدنی سیرجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان، دکتر صالحی امیری از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی و معدنی سیرجان که با مشارکت مرکز جنوب شرق و همزمان با برگزاری نشست سیرجان شناخت برگزار شده بود بازدید کرد.

در این بازدید حجت الاسلام محمود آبادی مدیر مرکز جنوب شرق و دکتر مکی آبادی معاون استاندار و فرماندار ویژه سیرجان نیز ریاست محترم سازمان را همراهی میکردند.