سخنرانی حجت الاسلام محمود آبادی در جشنواره اسناد نظم و امنیت استان کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۷:۵۲
سخنرانی حجت الاسلام محمود آبادی در جشنواره اسناد نظم و امنیت استان کرمان

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان, حجت الاسلام محمود آبادی در نخستین جشنواره اسناد نطم و امنیت استان کرمان گفت: کرمان از ادوار گذشته به عنوان دارالامان مطرح بوده و بخشی از رقابت های امنیتی در کشور بین ایالت کرمان و سایر نقاط بوده است.

وی افزود: در طول تاریخ امنیت کرمان نشان دهنده آرامش و امنیت کل کشوره بوده و ناامنی این ایالت نیز نشان دهنده ناامنی در کشور بوده است.

مدیر مرکز جنوب شرق خاطرنشان کرد: باید داشته های تاریخی خود در حوزه نظم و امنیت را به نسل جوان معرفی کنیم تا بدانند امنیت کنونی حاصل تلاش ها و زحمات چه کسانی بوده است.

آقای محمود آبادی تصریح کرد: در راستای برگزاری جشنواره اسناد نظم و امنیت استان, تفاهم نامه ای با نیروی انتظامی برای جمع آوری اسناد و آثار این حوزه منعقد شد و کارکنلان انتظامی با جدیت به این حوزه وارد شدند.

وی از مرکز جنوب شرق به عنوان سازمانی فرهنگی, برونگرا و مردمی یاد کرد و گفت: این سازمان درهای خود و گجینه ارزشمند خود را به سوی نهاد های انقلاب اسلامی باز کرده است.

مدیر مرکز جنوب شرق در بخش پایانی سخنانش با اشاره به اهمیت امنیت در دین مبین اسلام خاطر نشان کرد: در فضای امن روانی میتوان امنیت فیزیکی را محقق ساخت.