واسپاری منابع اطلاعاتی طی شهریور ماه در مرکز جنوب شرق


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۷:۵۰
واسپاری منابع اطلاعاتی طی شهریور ماه در مرکز جنوب شرق

به گزارش روایط عمومی مدیریت کرمان، در این مدت زمان، 21 عنوان(53نسخه) کتاب ، 506 حلقه لوح فشرده پایان نامه و 220 شماره از نشریات محلی استان شامل روزنامه, هفته نامه و دو هفته نامه از دانشگاه آزاد اسلامی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان دریافت گردیده است.

خاطرنشان می شود تاکنون علاوه بر ارسال منابع مختلف، آثار ارزشمندی نظیر کتاب های خطی و اسناد تاریخی در قالب وقف، هدیه و حبه در اختیار مرکز جنوب شرق قرار گرفه است و این مرکزآمادگی دارد تا از منابع ارزشمند افراد حقیقی و حقوقی به نام خود ایشان در آرشیو محافظت و نگهداری کند.