برگزاری دوره آموزشی توسط واحد حراست مرکز جنوب شرق


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۷:۴۶
برگزاری دوره آموزشی توسط واحد حراست مرکز جنوب شرق

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان، دوره آموزشي به همت واحد حراست مرکز جنوب شرق با موضوع تهديدات, حفاظت گفتار و تخلیه اطلاعاتی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان و آشنایی آنها با روش های سرویس های جاسوسی و مقابله با آن، در راستاي تقويم آموزشي مهر ماه 1395 اداره کل حراست در محل سالن كنفرانس مرکز با حضور 20 نفر از همكاران برگزار گرديد.

در اين دوره آموزش يكروزه,  مطالب حفاظت گفتار وتوجه به حفظ اسرار اطلاعات سازمانی پس از پخش فیلم آموزشی با عنوان اعتماد مورد بحث و آموزش لازم قرار گرفت.