مدیر مرکز جنوب شرق (کرمان) در نشست هم اندیشی "کرمان پایتخت کتاب ایران": توسعه پایدار شهری در گرو توجه به مسائل فرهنگی است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۰:۴۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۰:۴۲:۸
مدیر مرکز جنوب شرق (کرمان) در نشست هم اندیشی

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان، رفیعی پور-مدیر مرکز جنوب شرق در نشست هم اندیشی که پیرامون موضوع " کرمان پایتخت کتاب ایران " برگزار شد توسعه پایدار شهری را در گرو توجه به مباحث و مسایل فرهنگی عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم به توسعه پایدار شهری برسیم این مهم بدون توجه به مباحث فرهنگی، فرهنگ شهروندی و ارتقای شاخص های فرهنگی میسر نخواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجارب سایر استان ها در این حوزه، تصریح کرد: باید با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده اقداماتی صورت گیرد که اثربخشی داشته باشد.

مدیر مرکز جنوب شرق اجرای طرح "کرمان پایتخت کتاب ایران" را گامی در جهت افزایش سرانه مطالعه و گسترش و ترویج فرهنگ کتابخانی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در این بخش به جایگاه خوبی دست پیدا کنیم.

در این جلسه که با حضور شهردار کرمان، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی استان و رییس دانشگاه آزاد استان کرمان برگزار شد ضمن موافقت حاضرین با پیشنهادات رفیعی پور مبنی بر تشکیل کمیته فراخوان ایده های برتر و تبدیل آثار نویسندگان برجسته کرمانی به فیلم و نمایشنامه مقرر شد تا پیشنهادات مذکور توسط شورای سیاستگذاری " کرمان پایتخت کتاب ایران"اجرا شود.