همایش بین المللی تمدن جیرفت برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۹:۱۵
همایش بین المللی تمدن جیرفت برگزار می شود

همايش بين المللي تمدن جيرفت به منظور معرفي پيشينه تمدن ايران و پژوهش در مورد يافته هاي باستاني اين منطقه با مشاركت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ميراث فرهنگي و استانداري كرمان برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛ براساس تفاهم نامه اي كه به صورت سه جانبه في مابين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دكترسيدرضا صالحي اميري ، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به نمايندگي آقاي مسعود سلطاني فر و استانداري كرمان به نمايندگي آقاي عليرضا رزم حسيني منعقد شد، همايش بين المللي"تمدن جيرفت " به منظور معرفي پيشينه تمدني ايران و پژوهش درمورد يافته هاي باستاني اين منطقه، با مشارکت سه دستگاه مذکور انجام می شود.

 همكاري سه جانبه در برگزاري همايش بين المللي "تمدن جيرفت " اعم ازفراخوان مقاله و دعوت از اساتيد جهت ايراد سخنراني ، برگزاري نمايشگاه از آثار و منابع مربوط به تمدن جيرفت ، انتشارات و ساير امور فرهنگي در جهت برگزاري همايش، همكاري طرفين در بررسي و شناسايي نيازهاي گوناگون براي برگزاري همايش بين المللي "تمدن جيرفت " در زمينه هاي مختلف علمي ، تحقيقاتي و بهره گيري مطلوب از امكانات موجود و منابع مطالعاتي،همكاري مشترك در اجراي پروژه هاي پژوهشي ، تحقيقاتي ، تخصصي و انتشاراتي در حوزه باستان شناسي شهرستان جيرفت ؛ همكاري مشترك مركز تحقيقات ايران شناسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي با پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و استانداري كرمان در  معرفي تمدن جيرفت از مفاد این تفاهم نامه است.

 براساس اين تفاهم نامه استانداري كرمان ضمن مديريت اجرائي طرح هاي مطرح شده ، متعهد مي شود كليه امور تفاهم نامه را در استان كرمان ساماندهي و حمايت نمايد.

 همچنين براساس اين تفاهم نامه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز بايد زمينه بازديد شركت كنندگان در همايش، از آثار تمدني شهرستان جيرفت را فراهم كند و برگزاري نشست علمي معرفي پيشينه تاريخي و تمدني جيرفت در شهر كرمان يا (جيرفت) را در برنامه كاري خود داشته باشد.

 سازمان اسناد و كتابخانه ملي  هم براساس اين تفاهم نامه متعهد مي شود تا خدمات ويژه اي به اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي و همچنين مديران استانداري كرمان در استفاده از منابع كتابخانه ملي و آرشيو ملي ارائه نمايد. همچنين سازمان اسناد و كتابخانه ملي متعهد مي شود تا در استقرار دبيرخانه همايش بين المللي جيرفت همكاري نمايد.

 بر این اساس براي تحقق تفاهم نامه ، كميته راهبردي با عضويت نمايندگان ارشد سه دستگاه ، با هدف برنامه ريزي، هدايت ، پيگيري و نظارت بر اجراي مطلوب تفاهم نامه تشكيل مي شود.