همایش" کرمان، امنیت، توسعه" با مشارکت مدیریت کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۴/۱۵ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۵:۵۸
همایش

همايش "كرمان، امنيت، توسعه" نگاهي ژرف بر اقتصاد و فرهنگ با رويكرد نظم و امنيت و واكاويهاي منطقه ­اي، حقوقي و تاريخي:

مركز مديريت جنوب شرق كشور"كرمان" با همكاري با دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي نيروي انتظامي و دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار مي­كند؛

همايش كرمان، امنيت، توسعه در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب و با تامل بر جايگاه فرهنگ و اقتصادو تاثير متقابل نظم و امنيت و در راستاي دانش ­افزائي، تقابل­ نظر با صاحبنظران و ارتقاء علمي و عملي و بازنگري در كاركردهاي اقتصادي، حقوقي و اجتماعي – فرهنگي و نيز حساسيت ­زائي در زمينه نقش موثر آن كاركردها در تاريخ هفتم دي ماه سال جاري، با مشاركت مديريت منطقه جنوب­شرق در كرمان برگزار مي­گردد..اين همايش با سر فصل قراردادن استان كرمان، يك همايش استان­ شناسي با محورهاي تاريخي، جغرافيائي، اقتصادي، حقوقي محسوب مي­ گردد. بدين وسيله از عموم پژوهشگران و صاحبنظران عرصه­ هاي مذبور جهت مشاركت پژوهشي و ارتقاء سطح علمي آن همايش ، دعوت بعمل مي­ آيد.