نمایشگاه اسناد آموزش و پرورش توسط مدیریت کرمان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۴/۳۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۵:۴۳
نمایشگاه اسناد آموزش و پرورش توسط مدیریت کرمان

به مناسبت 12 ارديبهشت روز بزرگداشت مقام معلم نمايشگاهي از اسناد مربوط به آموزش و پرورش در مديريت كرمان برگزار گرديد، در اين نمايشگاه اسنادي از امور مربوط به مدرسه سازي و معلمان و دانش آموزان در معرض بازديد قرار گرفت.

همچنين شايان ذكر است بازديد عموم از نمايشگاه :به مدت يك هفته در موزه هنرهاي معاصر صنعتي كرمان