همکاری مدیریت کرمان در برگزاری پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۵ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۵:۲۳
همکاری مدیریت کرمان در برگزاری پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

همزمان با برگزاري همايش 2 روزه فلسفه تربيت ديني و تربيت اخلاقي و نكوداشت زنده ياد علي اكبر صنعتي؛ باني نخستين پرورشگاه ايران معاصر، نمايشگاهي از اسناد و عكس هاي مربوط به اين پرورشگاه در تالار وحدت دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار گرديد.

در اين نمايشگاه عكس هايي از باني  و شاگردان پرورشگاه و اسنادي از آيين نامه تاسيس پرورشگاه و امور مالي و موقوفات پرورشگاه ارائه شده است.

اين نمايشگاه در روزهاي برگزاري همايش از 31/2/93 لغايت 1/3/93 پذيراي عموم دانشجويان و شركت كنندگان در همايش بود.