نمایشگاه سالروز فاجعه هفتم تیر توسط مدیریت کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۵:۱۶
نمایشگاه سالروز فاجعه هفتم تیر توسط مدیریت کرمان

به مناسبت سالروز فاجعه هفتم تير و شهادت دكتر بهشتي و 72 تن از ياران امام(ره) نمايشگاهي از تصاوير شهداي اين واقعه با همكاري اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات در مديريت كرمان برگزار گرديد.

همچنين به همين مناسبت نمايشگاهي از اسناد و دست نوشته ها و اشعار شهيد مهدي نصيري از شهداي اين واقعه در مديريت كرمان برگزار گرديده است.

بازديد عموم از نمايشگاه:‌به مدت يك هفته