نمایشگاه به مناسبت روز قلم توسط مدیریت کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۵:۸
نمایشگاه به مناسبت روز قلم توسط مدیریت کرمان

به مناسبت 14 تيرماه روز قلم، نمايشگاهي از اسناد  نويسندگان، روزنامه‌نگاران و اهل قلم با همكاري اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات در مديريت كرمان برگزار گرديد.

در اين نمايشگاه 23 برگ سند و 8 قطعه عكس با موضوعات: صدور مجوز روزنامه ها و مجلات، تاليف كتاب و امور مربوط به تحصيل و اشتغال و عكس هايي از نويسندگان، روزنامه‌نگاران و اهل قلم به نمايش درآمده است.

بازديد عموم از نمايشگاه :به مدت يك هفته  در محل مديريت كرمان