جلسه مشترک با نمایندگان آتش نشانی در مدیریت کرمان جهت افزایش ضریب ایمنی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۵:۱
جلسه مشترک با نمایندگان آتش نشانی در مدیریت کرمان جهت افزایش ضریب ایمنی

در راستاي اجراي برنامه هاي پدافند غيرعامل و افزايش ضريب ايمني مديريت هاي استاني از سوي اداره كل حراست سازمان، جلسه اي مشترك  باحضور آقاي شعبانزاده مدير مركز و آقاي ساعي مسوول امور استانهاي اداره كل حراست و هيئت همراه و آقاي سلطاني نژاد مسوول حراست مركز كرمان وآقاي مهرابي معاون آموزش و برنامه ريزي سازمان آتش نشاني برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه آقاي شعبانزاده مدير مركز كرمان ضمن بيان جايگاه وشرح فعاليت  مركز اسناد و كتابخانه ملي استان به بيان اهميت اسناد و كتب موجود در مخازن و اينكه ايمن ترين تدابير حفاظتي در زمينه حفظ اسناد بايد لحاظ شود پرداختند. در ادامه آقاي ساعي حساسيت ها و الويت هاي مهم سازمان را در راستاي پيشگيري و اقدامات حفاظتي بيان نمودند. همچنين آقاي مهرابي نماينده آتش نشاني ديدگاه هاي خود را بيان و آمادگي خود را جهت هرگونه آموزش و مشاوره اعلام كردند. همچنين آقاي محمودخاني مسوول كنترل و ارتباط حراست در خصوص مسائل ايمني و محيطي توضيحاتي را در جلسه بيان داشتند.

در پايان جلسه مصوباتي به شرح ذيل  به امضاي طرفين رسيد:

1-    اعزام سه سرشيفت ايستگاه مربوطه جهت بازديد از ساختمان جهت آشنايي با مسير و محيط به هنگام خطر احتمالي

2-    اعزام كارشناس آتش نشاني جهت بازديد از ساختمان و تهيه گزارش تخصصي

3-    برنامه ريزي جهت آموزش ايمني براي همكاران مديريت

4-    برنامه ريزي جهت آموزش تخصصي براي پرسنل حراست

5-    برگزاري جلسه فصلي نماينده آتش نشاني با واحد حراست مديريت