انتصاب مسوول حراست مدیریت منطقه جنوب شرق کشور "کرمان"


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۵۴:۴۸
انتصاب مسوول حراست مدیریت منطقه جنوب شرق کشور

روز پنج شنبه مورخ 16/5/93 طي حكمي از سوي آقاي نصيري  مديركل حراست سازمان،  آقاي حسين سلطاني نژاد به عنوان مسوول حراست مديريت كرمان منصوب شد.

در اين جلسه كه با حضور آقاي معروف خاني مدير كل امور حقوقي و هماهنگي استان ها، آقاي شعبانزاده مدير مركز ، آقاي ساعي مسوول امور استان هاي حراست و هيئت همراه و مسوول امور فرهنگي اداره كل حراست استان  برگزار شد، آقاي  حسين سلطاني نژاد به عنوان مسوول حراست مديريت كرمان معرفي گرديد و طي حكمي اين مسووليت به ايشان اعطاء گرديد.