بازدید گروه های دانشجویی از مرکز جنوب شرق کشور (کرمان)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۹:۱۸
بازدید گروه های دانشجویی از مرکز جنوب شرق کشور (کرمان)

به گزارش روابط عمومي مديريت كرمان، در راستای تعامل سازنده با مراکز علمی و آموزشی و به منظور رشد و تقویت پایه های علمی آینده سازان کشور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان از مرکز جنوب شرق بازدید نمودند.

دانشجویان ابتدا با ارائه توضیحات کارشناسان ضمن آشنایی با تاریخچه و روند فعالیت های سازمان و مشاهده تلاش پرسنل خدوم مرکز با حضور در واحد های پیش آرشو، آرشیو، آرشیو شفاهی، پژوهش و کتابخانه از نزدیک با رئوس اقدامات حوزه های مذکور آشنا شدند.

شایان ذکر است این دانشجویان بمناسبت گرامیداشت هفته کتاب در قالب دو گروه 30 نفره و طی روزهای 26 و 27 ماه جاری از مدیریت جنوب شرق بازدید نمودند.