بازدید علمی دانشجویان کتابداری دانشگاه شهید باهنر از مرکز جنوب شرق


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۱۲ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۹:۱۳
بازدید علمی دانشجویان کتابداری دانشگاه شهید باهنر از مرکز جنوب شرق

به گزارش روابط عمومي مديريت كرمان، روزسه شنبه  مورخ 3 آذر ماه جمعي از دانشجويان مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهيد باهنر كرمان از مرکز اسناد و كتابخانه ملي جنوب شرق ديدن نمودند.

هدف از اين بازديد آشنايي دانشجويان و اعضای انجمن علمی دانشجويي کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه كرمان با اهم فعاليت ها  و خدمات ارائه شده توسط اين مرکز و ارتقاء آگاهی دانشجویان در دروس تخصصی و مرجع بود.

در اين بازديد دو ساعته كارشناسان هر واحد ضمن پاسخگويي به سوالات دانشجويان به  ارائه توضيحات در خصوص فعاليت هاي مركز پرداختند.