برپایی نمایشگاه "پژوهش مستند"


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۲۸ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۹:۴
برپایی نمایشگاه

به گزارش روابط عمومي مديريت كرمان، به مناسبت هفته پژوهش و به همت مركز جنوب شرق، نمایشگاهی تحت عنوان «پژوهش مستند » شامل اسناد تاریخی و کتب منتشر شده توسط انتشارات سازمان، از 24 آذر ماه به مدت 3 روز درمحل دانشگاه آزاد اسلامي كرمان دايرگرديد.

نمايشگاه مذكوركه با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي و به منظور ارائه  بخش بسيار كوچكي از فعاليت‌هاي پژوهشي سازمان برپا شده است زمينه مناسبي را براي تبادل اطلاعات و آگاهي محققين از حوزه هاي مختلف فعاليت هاي علمي و پژوهشي سازمان اسناد و كتابخانه ملي فرهم آورده است.

در اين نمايشگاه از مجموع 12 ميليون برگ سند قديمي موجود درگنجينه مركز اسناد كرمان‘ تعدادي از نسخه هاي ارزشمند مربوط به تشكيلات اداري و مالي ديار كريمان در دوره هاي تاريخي گوناگون، مكاتبات علما و وقف نامه ها به نمايش گذاشته شده است.

علت انتخاب منابع یادشده، توجه به سبك و تغييرات نگارش در دوره هاي مختلف، استفاده از اعداد و ارقام سياقي در متون، آشنایی با این نوع خط و چگونگي استفاده از اسناد تاريخي در نگارش‌هاي امروزي می‌باشد.