بازدید مدیر مرکز جنوب شرق از دفتر خبرگزاری ایسنای کرمان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۲۸ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۳:۴۹:۲
بازدید مدیر مرکز جنوب شرق از دفتر خبرگزاری ایسنای کرمان

به گزارش روابط عمومي مديريت كرمان، حجت الاسلام محمود آبادي در بازدید از تحريريه و بخشهاي مختلف دفتر خبرگزاري ایسناي كرمان، حرفه خبرنگاری را یکی از مشاغل سخت و در عين حال تاثيرگذار در جامعه خواند و با ذكر ويژگي هاي خبرنگار متعهد و متخصص تصریح کرد: خبرنگاران در قبال افراد جامعه مسئول هستند و بايد وظيفه ذاتي خود را در خصوص انعكاس اخبار بصورت كاملا شفاف و صحيح  انجام دهند.

وي با اشاره به حضور و فعاليت دانشجويان در بدنه خبرگزاري ايسنا از اين خبرگزاري به عنوان يك مجموعه پويا و جوان نام برد.

مدير مركز جنوب شرق ضمن تاكيد بر افزايش همكاري ها و تعامل با رسانه ها با اشاره به آمارهاي سالجاري مديريت كرمان اظهار داشت: در بخش اسناد از ابتدای سال تا كنون، علاوه بر 20877 پرونده موجود از سال هاي گذشته، 2079 پرونده وارد مركز شده که بالغ بر 93 هزار پرونده ارزشمند نيز در پيش آرشيو نگهداري ميشود.