عكسهای پنجاهمين سالگرد نهضت امام خمينی

مقدمه

حضور نیروهای ارتش در خیابان های تهران و برقراری حکومت نظامی

  • شماره : ۱-۱۷
  • تاریخ : ۱۳۴۲/۰۳/۱۵