مرمت اسناد:

  • مشاور و مجری راه اندازی بخش مرمت اسناد و کتب
  • ترمیم کتابهای آسیب دیده
  • ارائه خدمات کارآموزی و پایان نامه به دانشجویان رشته مرمت و آموزش فنون مرمت به علاقه مندان
  • ترمیم جلدهای آسیب دیده
  • تعویض جلدهای بسیار آسیب دیده نسخه های خطی

علاقه مندان می توانند با مراجعه به آرشیو ملی ؛ اسناد و کتب خود را به منظور ترمیم و بازسازی با انعقاد قراردادی فی ما بین و بر اساس تعرفه های موجود به اداره کل حفاظت و نگهداری تحویل دهند.

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ - ۶:۳:۳۲