همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۷/۱۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۶:۱۴:۴۰
همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری

 

اطلاعيه جديد همايش اسناد

براي ثبت نام اينترنتي جهت شركت در همايش ملي آرشيوي ايران اينجا را كليك نماييد 

با توجه به مقارن شدن پايان مهلت ارسال مقاله براي همايش آرشيو براي همه، با آزمون دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاه ها و تقاضاي تعدادي از ارائه دهندگان مقاله براي تمديد اين زمان، بدينوسيله به اطلاع دوستان و همراهاني كه چكيده ارسالي مقاله شان در همايش پذيرفته شده مي رساند، مهلت ارسال اصل مقاله تا پانزدهم اسفند ماه 1387 تمديد شده است.
دبير خانه همايش آرشيو براي همه


 به اطلاع همة پژوهشگراني كه با ارسال چكيدة مقالات خود، ما را براي  برگزاري همايش «آرشيو براي همه» در ارديبهشت سال 1387 ياري كرده‌اند، مي‌رساند، چكيده مقاله ها داوري گرديد و نتايج داوري از طريق پست الكترونيكي براي ارائه دهندگان مقالات ارسال شد.
خواهشمنديم در صورتي كه تاكنون پاسخ ما را دريافت نكرده‌ايد، با شماره هاي 22256961 و 22250403 ، دبيرخانه همايش تماس حاصل نماييد.
با تشكر دبيرخانه همايش «آرشيو براي همه»

 

فراخوان همايش ملي آرشيوي

سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد با همكاري ساير آرشيوهاي مهم كشور همزمان با برگزاري نشست اجرايي اتحادية جنوب و غرب آسياي شوراي جهاني آرشيو (سواربيكا) در ارديبهشت 1388 در تهران، همايشي تخصصي در سطح ملي با عنوان «آرشيو براي همه» برگزار كند. هدف از برگزاري اين همايش دانش‌افزايي در حوزة آرشيوداري، همگرايي و همكاري هر چه بيشتر آرشيوها و امكان تدوين نظام ملي آرشيوي در كشور است.
محورهاي همايش عبارت است از:
1. آرشيوها، كتابخانه‌ها و موزه‌ها: وجوه اشتراك و افتراق
2. همگرايي در آرشيوهاي كشور(نوشتاري، ديداري و شنيداري): بايدها و نبايدها
3. نقش آرشيو در پژوهشها
4. لزوم تدوين نظام ملي آرشيوي در كشور
5. مديريت اسناد الكترونيك
6. آرشيوهاي انقلاب و دفاع مقدس در ايران
7. فرايندهاي آرشيو
7.1. گردآوري و ارزشيابي
7.2. پردازش و توصيف
7.3. حفظ و نگهداري
7.4. ارائه خدمات و اطلاع رساني
8. آموزش آرشيوداري
9. اهميت آرشيوهاي خصوصي (خانوادگي- مجموعه ها)
از همة آرشيوداران (نوشتاري، ديداري و شنيداري)، كتابداران و پژوهشگران براي شركت و ارائة سخنراني در همايش دعوت به عمل مي‌آيد. سخنرانيها بايد بر اساس محورهاي همايش و ارائة تجربه‌هاي ايراني باشد.
آخرين مهلت ارسال چكيده:      30/9/1387
آخرين مهلت ارسال اصل مقاله: 1/12/1387
نشاني:
تهران، بزرگراه حقاني، نبش خيابان كوشا، سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، ساختمان آرشيو ملي ايران (گنجينة اسناد)، اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات، دبيرخانة همايش تخصصي آرشيو براي همه.
تلفن تماس: 22250403- 22256961
نشاني الكترونيكي:a2a@nlai.ir

پوستر همايش