پروتكل Z3950

دامنه كاربرد استاندارد Z3950 در بازيابي و تبادل اطلاعات بين نظام هاي ناهمگون اطلاعاتي است . به بياني ديگر پروتكل  Z  3950 كاربران را قادر مى‏سازد تا نظام هاى اطلاعاتى متفاوت را بر روى انواع شبكه‏ ها و اينترنت از طريق يك محيط كاربر واحد جستجو كنند.
اين پروتكل شامل مجموعه اي از قوانين ، فرمت ها و روش هاي ارتباطي منظمي است كه بين نظام هاي اطلاعاتي مختلف ارتباط برقرار مي كند و تعيين مي كند چگونه يك نظام اطلاعاتي مي تواند با ساير نظام هاي اطلاعاتي ناهمگون ارتباط برقرار كند. اين پروتكل با استاندارد كردن پرسش و پاسخ در دو لايه خدمات دهنده و خدمات گيرنده عمل مي كند. در نرم افزار كتابخانه ملي (رسا ) نيز دو لايه ZClient و ZServer پياده سازي شده است. به عبارتي كتابخانه ملي مي تواند با  ZServer جزو يكي از هزاران كتابخانه اي قرار گيرد كه به ارائه خدمات Z3950 مي پردازند و با ZClient مي تواند به زنجيره اي از كتابخانه هايي بپيوندد كه اين پروتكل را در سطح Server پشتيباني مي كنند و به بازيابي اطلاعات بپردازد.
بدين ترتيب هر نرم افزاركتابخانه اي كه مجهز به ZClient است مي تواند با ثبت مشخصات سرور Z3950 كتابخانه ملي در بخش تنظيمات Z نرم افزار محلي خود، از اطلاعات پايگاه كتابشناسي كتابخانه ملي بهرمند شود.
در ادامه مشخصات سرور Z3950  كتابخانه ملي امده است :

Server Address: z3950.nlai.ir
Port: 210
Database: Default
Options:  search  pereset   scan   namedResultSets resultCount

نكته مهم:
ركوردها در پايگاه داده كتابخانه ملي با فرمت يوني كد (Unicode ) ذخيره مي شوند. براي جستجو و مشاهده اطلاعات ركوردها بايد Client مورد استفاده نوع نويسه يوني كد (Unicode)  را پشتيباني كند.

  

Use Attribute

SEARCH TYPE (1)

1016

General Keyword

4

Title Keyword

7

ISBN

8

ISSN

21

Subject heading

31

Date of Publication

59

Place of Publication

1018

Publisher

1003

Author