تاريخچه

با گسترش فعاليت‌هاي سازمان، به منظور دانش‌افزايي در حوزة آرشيو و دسترسي افراد به اسناد، به‌تدريج انتشار آثاري در زمينة آرشيو، فهرست‌هاي اسناد و گزيدة اسناد در دستور كار سازمان قرار گرفت.

پس از آن مسئولان سازمان با عنايت به نقش آرشيو ملي به عنوان حافظة ملي كشور و نيز با در نظر گرفتن رسالت فرهنگي و پژوهشي سازمان اسناد ملي ايران علاوه بر وظايف اجرائي‌اش به فكر تأسيس واحدي پژوهشي افتادند و طرح تأسيس پژوهشكده‌اي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينة آرشيو و اسناد را با نام پژوهشكدة اسناد، به اجرا درآوردند. اين طرح پس از تصويب در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت، در شوراي گسترش آموزش عالي مطرح شد. اين شورا در جلسة 4/2/72 خود با ايجاد پژوهشكده مزبور موافقت اصولي كرد و اساسنامة آن را در 11 ماده و شش تبصره تصويب نمود. شوراي گسترش آموزش عالي نزديك به ده سال بعد با ايجاد پژوهشكدة اسناد وابسته به سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران موافقت قطعي به عمل آورد.

با توجه به نقش و اهميت آرشيو در نگهداري اسناد و مدارك و ضرورت شناسايي، ارزشيابي، تنظيم، توصيف، حفاظت، مرمت، بازسازي و آماده‌سازي اسناد و به منظور اعتلاي دانش آرشيوي و انسجام بخشي به پژوهش‌هاي تاريخي به‌ويژه پژوهش‌هاي تاريخ معاصر ايران، پژوهشكده اسنادِ سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در سال 1372 با 3 گروه پژوهشي مطالعات آرشيوي، حفاظت و نگهداري اسناد و گروه پژوهشي تاريخ معاصر ايران بنيان نهاده شد.

اهداف

 مطالعه و تحقيق بر روي اسناد موجود در آرشيو سازمان اسناد ملي ايران و ساير مراكز آرشيوي به منظور كشف نكات مبهم و مكتوم تاريخي در جهت تدوين تاريخ جامع معاصر ايران،

·  مطالعه و تحقيق در خصوص شيوه‌هاي بازسازي و مرمت اسناد و استفاده از روش‌هاي نوين علمي در جهت شناسايي عوامل مخرب و مؤثر بر اسناد و يافتن راه‌هاي مقابله با آن‌ها،

  •   بررسي و مطالعه روش‌هاي طبقه‌بندي اسناد مطابق با استانداردهاي جهاني،
  •   تهيه كليد واژه‌ها، اصطلاحنامه‌ها، اصول شماره‌گذاري و نمايه‌ سازي در جهت استفاده صحيح و علمي از كامپيوتر به منظور ارائه شيوه‌هاي بازيافت اطلاعات موجود و اشاعه آن‌ها از طريق مكانيزه كردن،
  •   تهيه و آماده‌سازي مجموعه‌هاي پژوهش اسنادي براي انتشار به صورت گزارش، كتاب و يا نشريات مربوط،
  •   همكاري با مؤسسات دولتي، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهش و مطالعاتي فرهنگي و علمي داخل و خارج از كشور و راهنمايي آنان در زمينه اسناد آرشيوي،
  •   تهيه، تنظيم و ارائه طرح‌هاي پژوهشي در زمينه تاريخ معاصر ايران به پژوهشگران داخل و خارج از سازمان و ارائه مشورت براي انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه تاريخ معاصر و اسناد تاريخي،
  •   معرفي و شناساندن اسناد موجود در آرشيو سازمان اسناد ملي ايران و تهيه راهنماهاي لازم به منظور تسهيل در اين امر،
  •  ارائه مشورت به مراكز آموزشي براي ارائه كلاس‌هاي مرتبط با حوزه اسنادي.

وظایف

• تأليف و ترجمه متون علمي و پژوهشي متناسب با اهداف پژوهشكده،
• استفاده از اسناد موجود در آرشيو به منظور مطالعه و تحقيق در زمينه اهداف پژوهشكده،
• ارج نهادن به فعاليت هاي تحقيقاتي پژوهشگران از طريق نشر نتايج مطالعات و تحقيقات آنان،
• ارتباط با صاحب نظران، محققان و دانشمندان كشور و ترغيب و تشويق آن‌ها به انجام تحقيقات تاريخي و آرشيوي در چارچوب اهداف پژوهشكده،
• تربيت پژوهشگران و انتقال تجارب و نتايج حاصل از پژوهش‌ها در زمينه هاي آرشيو و اسناد تاريخي،
• انجام پروژه هاي تحقيقاتي و كاربردي در زمينه هاي آرشيوي- تاريخي مرمت و بازسازي اسناد، طبقه‌بندي و كدگذاري اسناد، بازيافت و پراكنش اطلاعات،
• برگزاري دوره هاي آموزشي و فرهنگي و تأسيس دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهشي با همكاري دانشگاه ها،
• ارتباط و همكاري با مراكز و مؤسسات تحقيقاتي فرهنگي و دانشگاهي داخلي و خارجي در چهارچوب اهداف پژوهشكده و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي،
• برپايي نشست‌هاي علمي در سطوح مختلف داخلي و خارجي در زمينه فرهنگ آرشيوي، تاريخ معاصر ايران، دانش مديريت اسناد، فن بايگاني و اصول حفظ و نگهداري اسناد.

شورای عالی

در حال حاضر اين شورا متشكل است از رئيس سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران (رئيس شورا)، معاون اسناد ملي ايران، معاون پژوهش، برنامه ريزي و فناوري سازمان، رئيس پژوهشكدة اسناد (دبير شورا) و سه نفر از صاحب­نظران فرهنگي، تاريخي، پژوهشي و دانشگاهي و آرشيوي آقايان دكتر حسام الدين آشنا، آقاي دكتر محمد باقر وثوقي و آقاي دكتر كاووس سيد امامي.

 از جمله وظايف و اختيارات مهم اين شورا، مي توان موارد زير را برشمرد:
1.بررسي و پيشنهاد بودجة سالانه.
2.بررسي و تصويب برنامه  ها و فعاليت  هاي پژوهشي كه از سوي رياست شورا و يا يك سوم اعضاي شورا پيشنهاد مي  شود.
3.پيشنهاد تغيير مواد و يا اصلاح اساسنامه
4.تصويب آئين  نامه  هاي داخلي و ايجاد گسترش گروه  هاي پژوهشي
5.تصويب انجام تحقيقات كلان و انتشار مجموعه  هاي اسناد تاريخي
6.تصويب برگزاري كنگره  ها و مجامع بين  المللي و همكاري  هاي فرهنگي، تحقيقاتي و بين  المللي

شورای پژوهشی

شوراي پژوهشي به منظور هماهنگي بين بخش­هاي مختلف مؤسسه و انجام تحقيقات لازم و مفيد مؤسسه تحت نظارت مستقيم رئيس مؤسسه تشكيل شده و متشكل از رئيس، معاون و روساي گروه هاي تحقيقاتي پژوهشكدة اسناد و آقايان دكتر سعيد رضايي شريف آبادي، دكتر مهرداد نيكنام و دكتر شهرام يوسفي فر است.

 از جمله وظايف شوراي پژوهشي مي توان به اين موارد اشاره كرد:
1.بررسي و اجراي طرح هاي پژوهشي پس از تصويب نهايي در شوراي عالي مؤسسه،
2.تصويب آثار علمي براي چاپ و نشر،
3.نظارت بر كيفيت نشريات تخصصي مؤسسه،
4.نظارت مستمر بر چگونگي اجراي دوره هاي آموزشي و پژوهشي و تربيت محققان، طرح هاي در حال انجام و همچنين نظارت در برگزاري كلاس ها و سمينارهاي تحقيقاتي در هر گروه.

گروه های پژوهشی

گروه تحقيقات آرشيوي


گروه تحقيقات حفظ و نگهداري اسناد


گروه تحقيقات تاريخ معاصر ايران


گروه تاریخ شفاهی


کارگروه پژوهش های تاریخ شفاهی

 

تماس با پژوهشکده


تهران،بلوار ميرداماد، نرسيده به ميدان مادر، انتهاي خيابان شهيد بهزاد حصاري (رازان جنوبي) روبه روي ورزشگاه شهيد كشوري، ساختمان آرشيو ملي - طبقه دوم- پژوهشكده اسناد

كد پستي:
1537614111

شماره تماس:
021-26402933
021-26402977