بروجردی: زنان در ایجاد صلح، امنیت پایدار و آرامش نقش مهمی دارند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۱۰:۴۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۱۰:۴۵:۲
بروجردی: زنان در ایجاد صلح، امنیت پایدار و آرامش نقش مهمی دارند
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: زنان به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود در رسیدن به موقعیت مطلوب و ایجاد صلح، امنیت پایدار و آرامش نقش قابل توجهی دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اشرف بروجردی با حضور در رویداد بین‌المللی زنان، صلح و امنیت پایدار و با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: نقش زنان در تامین ثبات و استقرار صلح بسیار حائز اهمیت است. زنان به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود، در نهاد کوچک خانواده و در جامعه نقش محوری و سازنده‌ای به عهده دارند. چنانکه آنان نه تنها در نهاد خانواده، بلکه در جامعه نیز، موجبات صلح و آرامش و امنیت را فراهم می‌کنند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به نقش موثر زنان در مناصب تصمیم‌گیری ‌اظهار کرد: قطعا این مسئله روند صلح و شفافیت در امور را تسریع خواهد کرد. بدون حضور زنان صلح پایدار نمانده و توسعه در جامعه محقق نمی‌شود.

بروجردی عرصه حیات دنیوی را عرصه تنازع و پیکار همیشگی برای کسب حقوق و امتیازات مشروع انسان‌ها اعم از زن و مرد دانست و تصریح کرد: این تجربه‌ای تاریخی و تجربه‌ای زیسته است. راه حل اساسی برای پایان دادن به تنازعات و رسیدن به موقعیت مطلوب، مستلزم شکستن حصارها و چالش‌های برخاسته از ساختارهای اجتماعی و با تکیه بر آموزه‌های دینی است.

او ادامه داد: در این راه باید زنان پاکدامنی همچون حضرت زهرا (س) را الگو قرار دهیم، چراکه اسوه قرار دادن شخصیت‌هایی همچون حضرت فاطمه زهرا (س) بسیار کمک کننده است.

مشاور رئیس جمهور خاطر نشان کرد: طبیعتا کسانی می‌توانند برای رسیدن به وضعیت مطلوب تاثیرگذار باشند و چالش‌های برخاسته از ساختارهای اجتماعی را تسهیل کنند که ویژگی‌های ذاتی آنان با صلح، ایجاد امنیت پایدار و آرامش سنخیت داشته باشد؛ که این افراد همانا زنان جامعه هستند.