رئیس و مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در روز درختکاری نهال کاشتند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۹:۱۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۹:۲۰:۱۰
رئیس و مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در روز درختکاری نهال کاشتند
رئیس، معاونان، مدیران و مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی همزمان با روز درختکاری ، تعدادی اصله نهال را در فضای سبز این سازمان کاشتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اشرف بروجردی پس از کاشت یک اصله نهال در سخنانی گفت: من به هنگام کاشت این نهال به یاد این بیت شعر از ملک الشعرای بهار افتادم که می‌فرماید« دیگران کاشتند و ما خوردیم/ ما بکاریم و دیگران بخورند». درختکاری یعنی جاودانگی، یعنی زایش و رویش و ساخت یک فرصت برای آیندگان است. امیدوارم این درختکاری‌ها بتواند در تلطیف هوا و دفع آلودگی از هوای تهران موثر واقع بشود.