برگزاری دو نشست در اندیشگاه فرهنگی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
برگزاری دو نشست در اندیشگاه فرهنگی
نشست " بن مایه های عرفان اسلامی در منظومه هندی(رامایانا) " و " نظری نو دربارة علل وقوع عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی " امروز (دوشنبه اول آبان) در اندیشگاه فرهنگی برگزار می‌شود.
نشست " بن مایه های عرفان اسلامی در منظومه هندی(رامایانا) " و " نظری نو دربارة علل وقوع عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی " امروز (دوشنبه اول آبان) در اندیشگاه فرهنگی برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشست" بن مایه های عرفان اسلامی در منظومه هندی(رامایانا) " با حضور و سخنراني فرزانه اعظم لطفی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران از ساعت 10 تا 12در سالن انديشگاه برگزار می‌شود.
در ادامه، نشست " نظری نو دربارة علل وقوع عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی " با حضور علي‌محمد طرفداري عضو هيئت علمي سازمان اسناد و كتابخانه ملي داريوش رحمانيان ، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و قربانعلي كناررودي ، عضو هيئت علمي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران از ساعت 14 تا 16 در انديشگاه فرهنگي برگزار مي شود.
علاقه‌مندان برای حضور در نشست‌های انديشگاه فرهنگي مي توانند به کتابخانه ملی واقع در اتوبان حقانی (غرب به شرق)‌ بعد از ایستگاه مترو بلوار کتابخانه ملی مراجعه کنند.