درباره حفاظت و مرمت منابع

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۵:۵:۰
درباره حفاظت و مرمت منابع
يكي از اهداف و سياستهاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي،  تشويق صاحبان حقيقي و حقوقي ميراث مكتوب به حفاظت از پيشينه هاي ارزشمند گذشتگان است. به همين منظور اداره كل حفاظت و نگهداري ، علاوه بر وظايف گسترده خود در زمينه حفاظت  مجموعه هاي گرد آوري شده در سازمان متبوع به ارائه خدمات حفاظتي و مرمت آثار ، براي ساير نهادهاي دولتي ، خصوصي و اشخاص حقيقي مي پردازد.