• عنوان سند : اداره جدید التاسیس تطبیق اسناد و تعهدات
  • شماره سند : ۰۰۸۷۶۰-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۲/۲۸
  • تعداد صفحات : ۱

اداره جدید التاسیس تطبیق اسناد و تعهدات

  • شماره : ۰۰۸۷۶۰-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۲/۲۸

  • تعداد بازدید : 95

شرح سند: اين سند بخشنامه وزیر دارائی به رئیس دیوان دادرسی است که در آن آمده طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده تسجیل تعهدات وزارتخانه ها و ادارات از ابتدای سال 1319 در آن دیوان انجام نمی‌شود و در اداره جدیدی به نام اداره تطبیق اسناد و تعهدات صورت می پذیرد و این اداره صحت درخواست‌ها و پیمان‌های وزارتخانه‌ها را گواهی می‌نماید. بنابراین درخواست‌ها باید به این اداره ارسال شود. همچنین، راهکارهایی برای تعداد زیاد درخواستها ارائه داده است.