• عنوان سند : اصلاح موادی از قانون تشکیل خانه‌های انصاف
  • شماره سند : ۴۰۴۶۷-۲۹۸
  • تاریخ سند : ۱۳۴۷/۱۲/۱۸
  • تعداد صفحات : ۲

اصلاح موادی از قانون تشکیل خانه‌های انصاف

  • شماره : ۴۰۴۶۷-۲۹۸

  • تاریخ : ۱۳۴۷/۱۲/۱۸

  • تعداد بازدید : 89

شرح سند: اين سند قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه‌های انصاف است. در این قانون در زمینه تشکیل خانه انصاف توسط وزارت دادگستری و دادگاه و نحوه انتخابات اعضاء و صلاحیت خانه انصاف در دعاوی مدنی موادی اصلاح شده است.