• عنوان سند : اعلامیه حزب توده با عنوان جمعیت ملی مبارزه با استعمار
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۶۲۶۲
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۲/۱۳
  • تعداد صفحات : ۲

اعلامیه حزب توده با عنوان جمعیت ملی مبارزه با استعمار

  • شماره : ۲۹۰۰۰۶۲۶۲

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۲/۱۳

  • تعداد بازدید : 130

شرح سند: اين سند نامه استاندار استان هفتم به اداره سیاسی وزارت کشور منضم به یک برگ اعلامیه با عنوان «جمعیت ملی مبارزه» با استعمار منتشر شده از سوی حزب منحله توده در شیراز است که همراه دو تن از منتشر کنندگان به دادسرا تحویل گردیده است. در این اعلامیه با تیتر «دعوت بتشکیل جبهه واحد ملی ضد امپریالیستی» از دکتر مصدق خواسته شده است تا از کمک مردم در مبارزه با اتحاد استعماری امریکا و انگلیس و خائنان داخلی که علیه منافع ملی قدم بر می‌دارند استفاده کند.