• عنوان سند : آئین‌نامه خبرنگاران و خبرنگاران عکاس
  • شماره سند : ۱۲۰۲۵۸-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۴۳/۱۲/۱۵
  • تعداد صفحات : ۶

آئین‌نامه خبرنگاران و خبرنگاران عکاس

  • شماره : ۱۲۰۲۵۸-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۴۳/۱۲/۱۵

  • تعداد بازدید : 98

شرح سند: اين سند آئین‌نامه خبرنگاران و خبرنگاران عکاس است که بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. این آئین‌نامه خبرنگاران را به سه دسته سیاسی، امور اجتماعی و عکاس تقسیم کرده و شرایط انتخاب خبرنگاران از سوی وزارت اطلاعات برای صدور پروانه و وظایف آن‌ها و مقررات مختلف را بیان نموده است.