• عنوان سند : قانون و نظامنامه انحصار تجارت خارجی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۲۲۹۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۹/۱۲/۲۰
  • تعداد صفحات : ۲۲

قانون و نظامنامه انحصار تجارت خارجی

  • شماره : ۲۴۰۰۱۲۲۹۵

  • تاریخ : ۱۳۰۹/۱۲/۲۰

  • تعداد بازدید : 170

شرح سند: اين سند، در برگيرنده قانون و متمم قانون انحصار تجارت خارجی و نظام ­نامۀ مربوط است.

در اين قانون، انحصار تجارت خارجی به دولت واگذار شده و تعيين نوع كالاهای وارداتی و صادراتی، ميزان آن‌ها و نحوۀ انجام معاملات خارجی، به ­طوركامل در اختيار دولت قرار گرفته است.