• عنوان سند : دعوت مجاهدين اسلام كاشان از نواب صفوی، برای حضور در اين شهر
  • شماره سند : ۲-۲۹۳۰۰۲۲۵۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۲/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

دعوت مجاهدين اسلام كاشان از نواب صفوی، برای حضور در اين شهر

  • شماره : ۲-۲۹۳۰۰۲۲۵۱

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۲/۰۶

  • تعداد بازدید : 154

شرح سند: اين سند، كشف رمز تلگراف به وزارت كشور است كه طی آن، گزارش شده است كه مجاهدين اسلام كاشان، از نواب صفوی برای حضور در آن شهر و برگزاری تظاهرات دعوت كرده­اند.